Visma Property Solutions

Vårt sammarbeid med nåværende Visma Property Solutions strekker seg over 15 år og startet med lokal drift av infrastruktur for programvareleverandøren Fenistra. I gjennom årene har vi hjulpet Fenistra fra en tradisjonell on-premise forretningsmodell, der kundene aksesserer og drifter programvaren på egne servere, til å tilby en skyplattform og SaaS (software-as-a-service)-løsning. Infrastrukturen til skyplattformen er hostet på vårt datasenter på Ulven, og blir driftet og videreutviklet av oss.

Utover dette har ansatte i Fenistra benyttet helpdesken vår til å løse både små og store problemer. Ved å tilby en kostnadseffektiv og helhetlig IT-tjeneste hjelper vi kunder som Fenistra til å fokusere på viktig, verdiskapende arbeid.

Visma Property Solutions

I 2020 ble Fenistra en del av Visma. I denne prosessen støttet vi opp under overgangen og bidro til at det IT-tekniske opererte som normalt til tross for mange organisatoriske endringer.

I dag leverer og drifter Digital Rådgivning hele kundeplattformen til Visma Property Solutions.

Om Fenistra

Fenistra sine løsninger digitaliserer og automatiserer kompliserte prosesser i eiendomsforvaltningen gjennom markedets ledende system, kombinert med bred kompetanse og forståelse av eiendom. Deres løsninger skal på en effektiv og intuitiv måte støtte arbeidsprosesser som utføres i forbindelse med eiendomsforvaltning.