Driftsmeldinger

Datasenter, Ulven

Alle systemer fungerer normalt.

Datasenter, Alnabru

Alle systemer fungerer normalt.

Epost

Alle systemer fungerer normalt.

Helpdesk

Helpdesken opererer som normalt.

Microsoft 365

Ingen registrerte problemer.

Microsoft Azure

Ingen registrerte problemer.

Backuptjenester

Alle systemer fungerer normalt.